artykuł nr 1

Ogłoszenie z dnia 03.10.2007 - P.P.H. WERITAS...

budowa elektrowni wiatrowej typu NORDTANK o mocy znamionowej 130 kW, wysokości całkowitej do 36m na działce numer 1222 w miejscowości Skrzydlów.

artykuł nr 2

Ogłoszenie z dnia 03.10.2007 - Mała Elektrowni...

Informacje o podjętej decyzji umieszczonej w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój 205.

artykuł nr 3

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny