artykuł nr 41

Decyzja Nr DŚ 5/2007

Budowa ciągów Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż drogi krajowej NR 91 i przebudowie skrzyżowań z ulicami:I – Bartkowicką, Ogrodową i Księżą, II – Zdrowską i Sądową, III – Strażacką i Cmentarną, IV – Leśną w Kłom

artykuł nr 42

Decyzja - wpis nr 4

Decyzja

artykuł nr 43

6. Postanowienie - wpis nr 6

Postanowienie

artykuł nr 44

5. Postanowienie - wpis nr 5

Postanowienie

artykuł nr 45

4. Postanowienie - wpis nr 4

Postanowienie