artykuł nr 26

Wpis nr 5 - Wniosek o wydanie decyzji

Wniosek

artykuł nr 27

Wpis nr 4 - Wniosek o wydanie decyzji

Wniosek o wydanie decyzji

artykuł nr 28

Wpis nr 3 - Wniosek o wydanie decyzji

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

3

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 91 i przebudowie skrzyżowań z ulicami:

I – Bartkowicką, Ogrodową i Księżą

II – Zdrowską i Sądową

III – Strażacką i Cmentarną

IV – Leśną w Kłomnicach

3

Znak sprawy

UG.7638/3/07

4

Data złożenia

02.03.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „PROJEKT” s. c., AL. Armii Krajowej 1/3,
42-200 Częstochowa

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.   mapy z zaznaczonym przebiegiem granic terenu (rys. od 1- 4) – 3 kpl.

2.   informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu (charakterystyka inwestycji)

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi

 

 

 

 

artykuł nr 29

Wpis nr 2 - Wniosek o wydanie decyzki

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

2

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Pustkowie - Jacków w gm. Kruszyna

3

Znak sprawy

UG.7638/2/07

4

Data złożenia

26.01.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA
Spółka z o.o.,
ul. K Szymanowskiego 15,
42-200 Częstochowa

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.   kopia mapy z zaznaczonym przebiegiem granic terenu – 4 szt.

2.   informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu (charakterystyka inwestycji)

3.   Wykaz działek objętych inwestycją

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi

 

 

 

 

artykuł nr 30

Nr wpisu 1 - Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

1

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przejściami pod torami kolejowymi w miejscowości Jacków, Baby w gm. Kruszyna

3

Znak sprawy

UG.7638/1/07

4

Data złożenia

26.01.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA
Spółka z o.o.,
ul. K Szymanowskiego 15,
42-200 Częstochowa

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.   kopia mapy z zaznaczonym przebiegiem granic terenu – 10 szt.

2.   informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu (charakterystyka inwestycji)

3.   Wykaz działek objętych inwestycją

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi