artykuł nr 11

5 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa stacji obsługi pojazdów (montażu i naprawy ogrzewań, klimatyzacji i tachografów) przy ulicy Kłomnickiej w miejscowości Lipicze

artykuł nr 12

4 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Uzupełnienie skupu metali kolorowych o makulaturę, szkło, plastik, złom stalowy

artykuł nr 13

3 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Skup złomu stalowego i metali kolorowyc w miejscowości Konary

artykuł nr 14

2-wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

przystosowanie istniejącego budynku magazynowego do przetwórstwa drewna wraz z urządzeniami oraz zapleczem socjalnym w miejscowości Zawada

artykuł nr 15

1 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

montaż modułu LPG do tankowania samochodów osobowych na terenie istniejącej stacji paliw płynnych