artykuł nr 6

1/2009 - wniosek o wydanie decyzji o...

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice, gmina Kłomnice

artykuł nr 7

9 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa i remont dróg gminnych ulicy Częstochowskiej, Bartkowskiej, Głównej i Ogrodowej w miejscowości Konary, gmina Kłomnice

artykuł nr 8

8 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Garnek na działce nr ewid. 569

artykuł nr 9

7 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Rzeki Małe

artykuł nr 10

6-wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK-91 Zberezka ? Zawada i nr 1032 S-Zawada-Konary-Pacierzów, gmina Kłomnice