artykuł nr 6

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016

artykuł nr 7

Korekty Oświadczeń majątkowych radnych za rok 2015

artykuł nr 8

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015