artykuł nr 6

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.10.04

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.10.04: 52 645 294,-