artykuł nr 1

Decyzja nr P.RZT.70.42.2024/D/PH

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Decyzja nr 612/2024

zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

artykuł nr 3

Wykaz dot. wynajmu lokalu użytkowego na okres do...

Wykaz

artykuł nr 4

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu...

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na zagospodarowanie terenu nowego cmentarza Kłomnice

artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie: zestawienia...

Ogłoszenie