artykuł nr 41

Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2024r

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2024r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 19/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024r

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2024r

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia