artykuł nr 26

Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w w wyborach do w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 35/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 33/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia