artykuł nr 21

Zarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2024r

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2024r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 37/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2024-2033

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 31A/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2024r