artykuł nr 11

Zarządzenie nr 50/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 49/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłomnice

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2024r

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2024r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 46/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia