artykuł nr 41

Zarządzenie nr 167/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kłomnice dla stanowiska podinspektora ds. organizacji pozarządowych i sportu.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 166/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzenicach będącej własnością Gminy Kłomnice.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 165/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie gminy.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 164/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 163/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.