artykuł nr 21

Zarządzenie nr 38A/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Kłomnice

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłomnicach

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłomnicach

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 38/2023 z dn. 24.02.2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2023