artykuł nr 21

Zarządzenie nr 186/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 9.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 185/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń w budynku w Konarach na cele świetlicy oraz w Rzerzęczycach na cele klubu seniora na okres do 31.12.2024r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 184/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 183/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 182/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r