artykuł nr 16

Zarządzenie nr 191/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego w Witkowicach oraz ośrodka zdrowia w Garnku.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 190/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2024-2029.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 189/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 187/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzenicach.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 188/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń biurowych w budynku "Zespół Gminny Nr 2" w Kłomnicach.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 187/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzenicach.