artykuł nr 16

Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach .

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.