artykuł nr 61

Zarządzenie nr 147/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 146/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 145/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków i przekazania propozycji Wójtowi w sprawie Stypendiów Wójta Gminy za rok szkolny 2022/2023.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 144/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 143/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r