artykuł nr 6

Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 64/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Kłomnice.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 63/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Adamowie.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia