artykuł nr 6

Zarządzenie nr 201/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Zawada ul. Częstochowska 6A.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 200/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Kłomnice dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 199/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 198/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 197/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.