artykuł nr 1

Uchwała Nr 512/LXIV/2023 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

artykuł nr 2

Uchwała Nr 511/LXIV/2023 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

artykuł nr 3

Uchwała Nr 510/LXIV/2023 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

artykuł nr 4

Uchwała Nr 509/LXIV/2023 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

artykuł nr 5

Uchwała Nr 508/LXIV/2023 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2024 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - Samorządowego Zakładu Budżetowego