artykuł nr 11

Ogłoszenie o możliwości składania projektów...

Wójt Gminy Kłomnice zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

artykuł nr 12

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie: zestawienia...

Ogłoszenie

artykuł nr 13

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KŁOMNICE NA LATA 2023-2030

Strategia ta będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki krajowej i regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Gminy Kłomnice przygotowuje wstępne założenia i kierunki rozwoju gminy, które stanowić będą punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Istotne jest więc poznanie Państwa opinii w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Kłomnice.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.08.2023 r.

 

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kłomnice. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do określenia kierunków rozwoju gminy.

artykuł nr 14

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice

Wójt Gminy Kłomnice zaprasza na otwarte spotkanie informacyjno-warsztatowe w związku z trwającym procesem tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023-2030, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2023 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach

artykuł nr 15

Decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach, ul. Częstochowska, Zachodnia, Kolejowa, Wesoła

Załączniki:
Treść decyzji 202 KB