artykuł nr 6

Zawiadomienie o zebraniach

w sprawie scalenia gruntów dla obrębów Konary oraz Lipicze

artykuł nr 7

Obwieszczenie

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023-2030

artykuł nr 8

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice

Wójt Gminy Kłomnice zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023-2030

artykuł nr 9

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
Treść obwieszczenia 55 KB
artykuł nr 10

Informacja podsumowująca przeprowadzone...

dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kłomnice