artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA 2022 ROK

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za 2022r.

artykuł nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 1634) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały 2022roku

artykuł nr 3

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I PÓŁROCZE...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 1634) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I półrocze 2022r.

artykuł nr 4

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 305) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2022r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 4200/VI/60/2022 z dnia 11 kwietnia...

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.