artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 22

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie: zestawienia...

Ogłoszenie