artykuł nr 16

Zawiadomienie o zebraniu dot. "Założenia do...

Zawiadomienie

artykuł nr 17

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu...

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ze studni S1, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2554, obr. 0020, w miejscowości Zawada, gm. Kłomnice.

artykuł nr 18

Oświadczenie Wójta Gminy Kłomnice o stanie...

Oświadczenie Wójta Gminy Kłomnice o stanie kontroli zarządczej za 2021

artykuł nr 19

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

artykuł nr 20

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy