artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE o wyłożeniu...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze

artykuł nr 7

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie: zestawienia...

Ogłoszenie

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot.przejścia kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Nieznanicach

Załączniki:
Treść obwieszczenia 83 KB
artykuł nr 9

Zawiadomienie o terminach wyłożenia mapy z konsultacji w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla obrębu Karczewice

Załączniki:
Treść zawiadomienia 678 KB
artykuł nr 10

Zawiadomienie o terminach wyłożenia mapy z konsultacji w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla obrębu Garnek

Załączniki:
Treść zawiadomienia 667 KB