artykuł nr 1

Uchwała Nr 365/XLII/2022 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na najem części lokalu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 364/XLII/2022 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 363/XLII/2022 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłomnice

artykuł nr 4

Uchwała Nr 362/XLII/2022 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały Nr 354/XLI/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 5

Uchwała Nr 361/XLII/2022 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Koniecpol