artykuł nr 71

Zarządzenie nr 138/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie dla GLKS „Pogoń 1947”kompleksu sportowego „Orlik” w Nieznanicach.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 137/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 130/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 136/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków i przekazania propozycji Wójtowi w sprawie Stypendiów Wójta Gminy za rok szkolny 2021/2022.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 135/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r