artykuł nr 16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 22...

.

artykuł nr 17

Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2021

Protokół inwentaryzacyjny

artykuł nr 18

Informacja Wójta z dnia 28.01.2021 r.

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

artykuł nr 19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 20

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie: zestawienia...

Ogłoszenie