artykuł nr 16

Oświadczenie Wójta Gminy Kłomnice o stanie...

Oświadczenie Wójta Gminy Kłomnice o stanie kontroli zarządczej

artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice (dot. zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w w miejscowości Kłomnice przy ulicy Nieznanickiej, obręb Nieznanice).

artykuł nr 18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 22...

.

artykuł nr 19

Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2021

Protokół inwentaryzacyjny

artykuł nr 20

Informacja Wójta z dnia 28.01.2021 r.

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych