artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 miesięcy.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r