artykuł nr 21

Zarządzenie nr 147/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 146/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony boiska sportowego obręb Nieznanice oraz pomieszczeń w budynku gminnym w Kłomnicach.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 145/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 144/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 143/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2021r.