artykuł nr 16

Zarządzenie nr 151/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 150/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2021r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 149/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 510 w Kłomnicach, na której znajduje się Plac Pasternik w Kłomnicach.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 148/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Kłomnice dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. oraz dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 141a/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości