artykuł nr 61

Zarządzenie nr 108/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 105/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 104/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego w Garnku ul. Główna 5d m. 1w lokal komunalny i wynajmu lokalu na czas nieoznaczony.