artykuł nr 56

Zarządzenie nr 112/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony nieruchomości zabudowanej w miejscowości Zdrowa.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 110/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 99a/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 109/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa sołectwa Skrzydlów