artykuł nr 6

Zarządzenie nr 161/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 160/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 159/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 158/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 157/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 150/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.12.2021 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2021r.