artykuł nr 1

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Kłomnice oraz harmonogramu i zasad postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2021

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2021