artykuł nr 1

Zarządzenie nr 166/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 165/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 164/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2021r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 163/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 162/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.