artykuł nr 1

Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konarach

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony pomieszczenia biurowego w budynku "Zespół Gminny Nr 2" w Kłomnicach.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Urzędu Gminy w Kłomnicach.