artykuł nr 1

Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kłomnice dla stanowiska podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2021 roku

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rzekach Wielkich.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w 2021 roku

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kłomnice.