artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - informatyk w Urzędzie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 121/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa sołectwa Rzerzęczyce

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 120/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 119/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 118/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia