artykuł nr 36

Uchwała Nr 274/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały nr 7/II/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy

artykuł nr 37

Uchwała Nr 273/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa

artykuł nr 38

Uchwała Nr 272/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

artykuł nr 39

Uchwała Nr 271/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania skargi według właściwości

artykuł nr 40

Uchwała Nr 270/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania wniosku według właściwości