artykuł nr 31

Uchwała Nr 247/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki w miejscowości Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej.

artykuł nr 32

Uchwała Nr 246/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłomnice instrumentem płatniczym

artykuł nr 33

Uchwała Nr 245/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 34

Uchwała Nr 244/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

artykuł nr 35

Uchwała Nr 243/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach