artykuł nr 31

Uchwała Nr 279/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych

artykuł nr 32

Uchwała Nr 278/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Michałów Rudnicki

artykuł nr 33

Uchwała Nr 277/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chorzenice

artykuł nr 34

Uchwała Nr 276/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rzerzęczyce dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku

artykuł nr 35

Uchwała Nr 275/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Uchwały nr 264/XXX/2021 z dnia 2 września 2021 roku