artykuł nr 16

Uchwała Nr 262/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze

artykuł nr 17

Uchwała Nr 261/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej

artykuł nr 18

Uchwała Nr 260/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021

artykuł nr 19

Uchwała Nr 259/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 20

Uchwała Nr 258/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.