artykuł nr 91

Uchwała Nr 219/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, na rok 2021.

artykuł nr 92

Uchwała Nr 218/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

artykuł nr 93

Uchwała Nr 217/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.