artykuł nr 86

Uchwała Nr 224/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

artykuł nr 87

Uchwała Nr 223/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na rok 2021

artykuł nr 88

Uchwała Nr 222/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzerzęczyce

artykuł nr 89

Uchwała Nr 221/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 90

Uchwała Nr 220/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „ Klub Seniora” w Rzerzęczycach