artykuł nr 81

Uchwała Nr 229/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 82

Uchwała Nr 228/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2021

artykuł nr 83

Uchwała Nr 227/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie  rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice

artykuł nr 84

Uchwała Nr 226/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2021 rok

artykuł nr 85

Uchwała Nr 225/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2021 rok