artykuł nr 76

Uchwała Nr 234/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice - etap II

artykuł nr 77

Uchwała Nr 233/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej

artykuł nr 78

Uchwała Nr 232/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Zawada

artykuł nr 79

Uchwała Nr 231/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Kłomnice

artykuł nr 80

Uchwała Nr 230/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice