artykuł nr 61

Uchwała Nr 249/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

artykuł nr 62

Uchwała Nr 248/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Projektowej

artykuł nr 63

Uchwała Nr 247/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki w miejscowości Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej.

artykuł nr 64

Uchwała Nr 246/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłomnice instrumentem płatniczym

artykuł nr 65

Uchwała Nr 245/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.