artykuł nr 61

Uchwała Nr 224/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

artykuł nr 62

Uchwała Nr 223/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na rok 2021

artykuł nr 63

Uchwała Nr 222/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzerzęczyce

artykuł nr 64

Uchwała Nr 221/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 65

Uchwała Nr 220/XXVI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „ Klub Seniora” w Rzerzęczycach