artykuł nr 1

Uchwała Nr 284/XXXII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 283/XXXII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 282/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 4

Uchwała Nr 281/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 5

Uchwała Nr 280/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.