artykuł nr 1

Uchwała Nr 309/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2022 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 2

Uchwała Nr 308/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

artykuł nr 3

Uchwała Nr 307/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

artykuł nr 4

Uchwała Nr 306/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

artykuł nr 5

Uchwała Nr 305/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice