artykuł nr 1

Uchwała Nr 271/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania skargi według właściwości

artykuł nr 2

Uchwała Nr 270/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

artykuł nr 3

Uchwała Nr 269/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

artykuł nr 4

Uchwała Nr 268/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

artykuł nr 5

Uchwała Nr 267/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice