artykuł nr 46

Uchwała Nr 171/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

sprawie zmiany Uchwały 153/XIX/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1029S w miejscowości Garnek i drogi nr 1033S w miejscowości Kuźnica, gmina Kłomnice.

artykuł nr 47

Uchwała Nr 170/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmiany Uchwały 152/XIX/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice

artykuł nr 48

Uchwała Nr 169/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kłomnice na rok szkolny 2020/2021

artykuł nr 49

Uchwała Nr 168/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

artykuł nr 50

Uchwała Nr 167/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.