artykuł nr 41

Uchwała Nr 176/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki nr ewid. 427/1, 427/2, obręb geodezyjny Garnek

artykuł nr 42

Uchwała Nr 175/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej - Samorządowy Zakład Budżetowy w Kłomnicach.

artykuł nr 43

Uchwała Nr 174/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 44

Uchwała Nr 173/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przystąpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzerzęczyce.

artykuł nr 45

Uchwała Nr 172/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki nr125, 129, 130, obręb geodezyjny Garnek.