artykuł nr 36

Uchwała Nr 181/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029.

artykuł nr 37

Uchwała Nr 180/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

artykuł nr 38

Uchwała Nr 179/XXI/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

artykuł nr 39

Uchwała Nr 178/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości

artykuł nr 40

Uchwała Nr 177/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.