artykuł nr 81

Uchwała Nr 136/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029.

artykuł nr 82

Uchwała Nr 135/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

artykuł nr 83

Uchwała Nr 134/XVI/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora na terenie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 84

Uchwała Nr 133/XVI/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029.

artykuł nr 85

Uchwała Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.