artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych...

Ogłoszenie

artykuł nr 2

Decyzja Starosty Częstochowskiego

Decyzja Starosty Częstochowskiego

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 10...

zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Kłomnice nr GP.OŚ-B.6733.1.2020

artykuł nr 4

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji

artykuł nr 5

INFORMACJA O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ...

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kłomnice za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy (maksymalnie 15 osób). Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice.