artykuł nr 1

Interpelacja radnego p. Tomasza Igielskiego

Interpelacja radnego p. Tomasza Igielskiego w sprawie połączenia ulicy Błonie w Garnku z drogą do miejscowości Kuźnica

artykuł nr 2

Interpelacja radnego p. Tomasza Igielskiego

Interpelacja radnego p. Tomasza Igielskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2019 roku.

artykuł nr 3

Interpelacja radnego p. Jarosława Łapety, p....

Interpelacja radnego p. Jarosława Łapety, p. Tomasza Bartnika oraz radnej p. Małgorzaty Nalewajki w sprawie podjęcia działań mających na celu lokalizację i wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Witkowice za skrzyżowaniem drogi DK91 z drogą powiatową nr S1019 w kierunku Borowna.

artykuł nr 4

Interpelacja radnego p. Jarosława Łapety

Interpelacja radnego p. Jarosława Łapety w sprawie rozpoczęcia projektowania dobudowy oświetlenia ulicznego zaplanowane w budżecie funduszu sołeckiego na rok 2019

artykuł nr 5

Interpelacja radnego p. Jarosława Łapety

Interpelacja radnego p. Jarosława Łapety w sprawie naprawy dróg gminnych w miejscowości Zdrowa